android icon 144x144Специјална болница за интерне болести Младеновац
Поносних 70 година 1953 - 2023
Sbib05
Logo stari
Sbib 1 1953b Zahvalni Bojadzi
BXB 1 15
Sbib01
Информације о стању болесника
понедељак - петак
од 13:00ч до 14:00ч
+381 11 8231 988
Посете болесницима
уторком и петком
од 14:00ч до 14:30ч
Микробиолошка лабораторија
премештена у зграду
РФЗО Младеновац
+381 11 82 33 812
Распоред рада лекара
kalendar1
1 1
Руководство
ДИРЕКТОР
в.д. директора др Сузана Дмитровић Банковић
НАЧЕЛНИК
др Сунчица Росић
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА
др Љиљана Јанковић
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НЕМЕДИЦИНСКА ПИТАЊА
дипл. правник Владан Папић
ШЕФ ПРАВНЕ СЛУЖБЕ
дипл. правник Владан Папић
ШЕФ ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
дипл. економиста Миливоје Бојовић
ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Андрија Бајкић
НАЧЕЛНИК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЛУЖБИ
/
ГЛАВНА СЕСТРА БОЛНИЦЕ
Ангелина Вићовац
виша медицинска сестра
ШЕФ ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
др Нинослав Арсић
ШЕФ ПРВОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
др Данијела Илић
ШЕФ ДРУГОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
др Љиљана Јанковић
ШЕФ ТРЕЋЕГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
др Биљана Миливојчевић
ШЕФ КАБИНЕТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ
прим. др Горица Ђорђевић
ШЕФ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
др Љубица Ивановић
ШЕФ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
др Љиљана Мишић Врбица
ШЕФ РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
др Габријела Ленђеловић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНЕ АМБУЛАНТЕ
Марко Ћертић
струковни медицински техничар
ГЛАВНА СЕСТРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ
Марина Мишић
виша медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
Слађана Стојановић
струкова медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ПРВОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Ана Павловић
струкова медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ДРУГОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Марија Дачић
виша медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ТРЕЋЕГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Ивана Петровић
 струкова медицинска сестра
ГЛАВНИ ЛАБОРАНТ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Тања Богићевић
виши лабораторијски техничар
ГЛАВНИ ЛАБОРАНТ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Радослав Давидовић
лабораторијски техничар
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
Бранислав Банковић
струковни радиолошки техничар
Филм поводом 50 година
Филм поводом 60 година
Филм поводом 65 година
logodzmld
mladenovac
Selters
Ministarstvo zdravlja Srbije
Rfzo
   
logo moj doktor
Batut
Gzjz
KomoraDR
Udruzenje
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije