android icon 144x144Специјална болница за интерне болести Младеновац
Поносних 71 година 1953 - 2024
Sbib05
Logo stari
Sbib 1 1953b Zahvalni Bojadzi
BXB 1 15
Sbib01
Медицински сектор
 • Одељење кардиологије
 • Одељење пулмологије
 • Одељење ендокринологије
 • Одељење гастрентерохепатологије
 • Одељење интерне медицине
 • Одељење за нефрологију и хемодијализу
 • Кабинет за радиолошку дијагностику
 • Кабинет за ултразвучну дијагностику
 • Биохемиска лабораторија
 • Микробиолошка лабораторија
 • Служба за снабдевање лековимa-Апотека
 • Специјалистичка служба
  • Пријемно-тријажна амбуланта
  • Интернистичка амбуланта
  • Дерматовенеролошка амбуланта
  • Психијатриска амбуланта
  • Уролошка амбуланта
 • Субспецијалистичка служба
  • Кардиолошка амбуланта
  • Ендокринолошка амбуланта
  • Пулмолошка амбуланта
  • Гастоентерохепатолошка амбуланта
  • Нефролошка амбуланта
Немедицински сектор
 • Служба за рачуноводствене и економско-финансијске послове
 • Служба за правне, кадровске и опште послови
 • Служба техничког одржавања
 • Служба за исхрану болесника
 • Послови безбедности на раду
 • Послови против пожарне заштите
 • Послови ИТ подршке
logodzmld
mladenovac
Selters
Ministarstvo zdravlja Srbije
Rfzo
   
logo moj doktor
Batut
Gzjz
KomoraDR
Udruzenje
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije